Pyssla med mjölkkartonger

Det enklaste, och ofta roligaste, pysslet man kan ägna sig åt är det där man kan använda material som man annars skulle ha slängt. Ett exempel är mjölkkartonger. Många av oss tillverkade saker av mjölk- och äggkartonger när vi gick i förskolan. Har man egna barn går det åt mycket […]