Baby shower har sina rötter i USA och innebär att vänner och familj firar slutet på en graviditet för en nära kvinnlig vän eller släkting. Denna tradition har numera även fått ett starkt fäste i Sverige. Frågan är; hur uppstod den och varför?

En baby shower är både trevligt och underlättande för en blivande mamma i slutet på väntans tider. Den innefattar fina dekorationer, god mat och gåvor. Och att fira ett barns ankomst till världen har alltid funnits, i alla länder. Redan under gamla Egyptens tid och det antika Grekland ställdes det till med pompa och ståt vid varje nyfött barn.

teservis och bakverkBaby showerns historia

Den största skillnaden mellan dagens baby shower och historiskt firande, är att ett barn har blivit förknippat med festligheter efter födseln. När barnet väl hade kommit – det var då man satte igång att fira. Dock var det sällan presenter inblandade till mamman, istället offrade man saker till gudar eller gudinnor som stod för livet eller liknande. Dessa festligheter övergick på medeltiden till en fest där gudföräldrarna stod för presenter till barnet. Vidare in på renässansen kom dock mamman att få gåvor när barnet väl fötts. Det kunde inbegripa alla möjliga saker såsom tavlor, träsniderier, lyckönskningar, bestick och annat värdefullt. Men fortfarande var det efter födseln som detta skedde. Dock hade förändringens vind blåst så att även modern spelade en central roll.

Det var faktiskt inte förrän under 1800-talet som de första traditionerna till en baby shower kom att ta vid. Under den viktorianska eran hölls en tebjudning i moderns ära redan innan hon hade fött. Denna tradition kom till eftersom det på den tiden ansågs olämpligt att gravida kvinnor visade sig offentligt. Det gjorde naturligtvis att många blivande mödrar hade minst sagt tråkigt i sin vardag. För att råda bot på tristessen anordnade kvinnliga vänner och släktingar en bjudning bara för henne och på den vägen är det.

En baby shower är en fest innan födseln. Och den inkluderar gåvor till den blivande mamman. Den ursprungliga baby showern var som sagt en tebjudning men inkluderade även presenter som gömdes i parasollet som mamman hade. Under 1900-talets USA tyckte man att även gåvor skulle innefattas. Sakta men säkert förvandlades dåtidens firande till det vi idag kallar baby shower.