Som professionell konstnär är ofta en av de saker som känns svårast inte det faktiska framställandet av konstverket, utan den ekonomiska sidan av det. När du pratar med en intresserad klient så kommer det förr eller senare alltid en fråga om betalningen för verket. Hur svårt det än är så måste du då kunna ge dem ett svar.

Det är alltså viktigt att du tar dig tid åt att fundera över om du vill vara egenanställd eller ha ett eget företag. Många blandar ihop uttrycken, men det fungerar som så att ett eget företag ägs och sköts helt och hållet av dig själv – och med detta även de byråkratiska aspekterna såsom bokföring, skatt, lön, med mera. Då detta av många ses som ett jobbigt “runt omkring-arbete” som inte är direkt kopplat till konsten och inte är det som de är passionerade över och vill vara konstnärer för, så väljer många att vara egenanställda istället, där de fakturerar genom ett företag, och det blir allt mer populärt att göra så.

Egenanställd som konstnär

När du jobbar som egenanställd så använder du dig av ett faktureringsbolag som agerar mellanhand mellan dig själv och dina kunder: du använder dig av bolaget, som skickar fakturan vidare. Fördelen med detta jämfört med att ha eget företag är att bolaget står för byråkratin, så att du som kreatör kan fokusera på det kreativa. Efter att bolaget har skickat ut en faktura till din kund betalar de sedan ut intäkterna till dig som lön. Detta görs generellt mot några procent av intäkten, och bolaget som du använder dig av ordnar då även skatten åt dig.

Praktiskt för de som gör konst vid sidan om

Alla konstnärer har inte möjlighet att arbeta med det kreativa på heltid, och i sådana fall kan det vara särskilt praktiskt att använda sig av ett egenanställningsbolag. Då går det att ha sin kreativa verksamhet som extrajobb eller frilansjobb utan att behöva lägga omotiverat mycket tid på bokföringen jämfört med hur mycket tid du har att lägga på dina konstjobb eller hur många konstjobb du kan få tag på.